Tuesday, August 10, 2004

Chewed Moons


(After Tor Ulven)

Heaven is an indifferent moan

Joy's torturous instruments make every day bearable
Fishes walk on water 'cause they're tired of swimming
Pine trees root in your nails' dirt
as language roots in your mouth's swamp

The foot is simply a neutral joint
between the kick and the mutilated face
the ungoverned foot limping along
to restlessness' encounter

Feverish musicians play instruments of reality
on seductive violins of innumerable noses

But music causes ears to deform
And evil has wings

*


Tor Ulven:
Avgnagde måner

Himmelen er et gjesp av likegyldighet
Gledens torturinstrumenter gjør hverdagen utholdelig
Fiskene går på vannet fordi de er trette av å svømme
Grantrærne slår rot i skitten under neglene
slik språket slår rot i munnens sump
Foten er bare et nøytralt forbindelsesledd
mellom sparket og det kvestede ansiktet
den herreløse foten som halter avsted
til møtet med rastløsheten
Feberfantasiens musikere spiller på virkelighetens instrument
på dine utallige nesers smektende fioliner
Men musikk fører til misdannelser i ørene
og onde mennesker har vinger

(from Skyggen av urfuglen (The shadow of the original bird), 1977, repr. Samlede dikt, 2001, p. 22)