Thursday, December 02, 2010

Demokrati og sosiale medier

Does social media contribute to democracy? Just posted this on forskning.no:

La oss si det er to forlokkende og en luguber side ved dette fenomenet. Som du påpeker er det fint å tenke seg at en type demokratisk praksis man kan utøve i sos medier er overførbart til skolesamfunnet eller samfunnet tout court. Dette støtter seg på et syn på demokrati som prosesser av en bestemt kvalitet, sk prosedyredemokrati. Videre, og det var dette som lå til grunn for spørsmålet tidligere, kan vi tenke oss at FB eksisterer i et mellomrom mellom det muntlige og det strengt skriftlige (skolestilen, rapporten, det offentlige skjemae,t etc.) og at skriveren har et løsere forhold til kontrollinstansen. Det er ting som kan tyde på at dette er tilfellet: Mange lærere synes elever er _for_ flittige på FB, men grunnen til dette kan jo være at elevene føler seg friere der enn i den regulerte språkbruken i klasserommet. Dermed åpnes også FB-språket for sånne ting som engelske vendinger, smileys, nyord, etc. I tillegg syns jeg det bør nevnes at for oss som har undervist en stund er det ikke umulig å huske ei tid hvor norsklæreren drømte o m et verktøy som ville gi elever _lyst_ til å skrive. Sosiale medier virker som å kunne fylle den funksjoenen.
SÅ til det lugubre: Denne tilsynelatende friheten skjer under markedets herredømme. Prisen vi må betale for å slippe unna statlig regulering av språket synes å være at vi underlegger kommunikasjonen kommersielle rammebetingelser. Dette har konsekvenser bl.a. for tilgang til verktøyet, rammer for hva som kan uttrykkes, og kanskje også en økonomisering av selve den språklige uttrykksmåten.
Det ville være interessant å vite om det finnes noe forskning som kan hjelpe oss videre her.

Sunday, November 28, 2010

Hardt kroppsarbeid, pugging skaper ikke gode ferdigheter

Talentutvikling [er] til tider preget av overambisiøse voksne og harde trenere, slik at utviklingen blir mer hard enn morsom.

Hvis barnet derimot får plass til å leke og utfolde seg, kan det antagelig øke motivasjonen og viljen til å lære mer senere.

Resultatene er tydelige innenfor individuelle idrettsgrener som friidrett, tennis eller seilsport.